Meghívó, program

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves munkatársait az MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztályának QSAR és Modellezési Szakcsoportja és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága által szervezett kétnapos KeMoMo–QSAR 2016 szimpóziumra.

 

Helyszín és időpont:

MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
2016. május 12. 10:00 órától május 13. 12:10 óráig

 

A szimpózium programja:

 

2016. május 12., csütörtök

 

10:00-10:10     Megnyitó

 

Elméleti Kémiai szekció                 Üléselnök: Csizmadia G. Imre

10:10-10:25     Renáta Zsanett Boros, Béla Viskolcz, Imre G. Csizmadia, Anita Rágyanszki, László Farkas
                        (BorsodChem Zrt., Institute of Chemistry, University of Miskolc, Department of Chemistry, University of Toronto):
                        Empirical and Theoretical Study on Molecules of Isocyanate Synthesis

10:25-10:40     John Justine Villar, Anita Rágyanszki, Adrian Roy Valdez, David Setiadi, Béla Viskolcz, Imre G. Csizmadia
                        (Scientific Computing Laboratory, Department of Computer Science, University of the Philippines Diliman,
                         Institute of Chemistry, University of Miskolc, Department of Chemistry, University of Toronto):
                        Analysis of Models for Analytical Fitting of Peptide Conformational Potential Energy Surfaces

10:40-10:55     Anita Rágyanszki, Imre G. Csizmadia, Béla Viskolcz
                        (Institute of Chemistry, University of Miskolc, Department of Chemistry, University of Toronto):
                        Formaldehyde and its tautomers as the basic building blocks of Carbohydrate Synthesis in Outer-Space

10:55-11:10     Csonka Gábor
                        (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Department of Physics, Temple University):
                        Új és hatékony módszerek reakció-, aktiválási- és nem-kovalens kölcsönhatási energiák pontos és precíz számolására

 

11:10-11:25    Szünet

 

Enzimológiai szekció                      Üléselnök: Keserű György Miklós

11:25-11:40     Bánóczi Gergely, Varga Andrea, Nagy Botond, Bencze László Csaba, Gellért Ákos, Juhász Angéla, Paizs Csaba, Poppe László
                        (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Babes-Bolyai Tudományegyetem, MTA ATK Mezőgazdasági Intézet):

                        Pantoea agglomerans fenilalanin aminomutáz enzim számítógépes és kísérletes vizsgálata – a racionális enzimtervezés előkészítése

11:40-11:55     Karancsiné Menyhárd Dóra, Dürvanger Zsolt, Magyar Csaba, Oláh Julianna, Kiss Dóra Judit
                        (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport,
                        ELTE Kémiai Intézet, MTA TTK Enzimológiai Intézet, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
                        Pszeudouridináz enzimek vizsgálata molekuladinamikai szimulációkkal

11:55-12:10     Kiss Dóra Judit, Oláh Julianna, Tóth Gergely, Magyar Csaba, Karancsiné Menyhárd Dóra, Ferenczy György
                        (ELTE Kémiai Intézet, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, MTA TTK Enzimológiai Intézet,
                        ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport, MTA TTK Szerves Kémiai Intézet):

                        Pszeudouridináz katalizált uridin izomerizáció mechanizmusának vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel

 

12:10-13:10    Ebédszünet

 

Kemometriai szekció                      Üléselnök: Rajkó Róbert

13:10-13:25     Héberger Károly
                        (MTA TTK Anyag és Környezetkémiai Intézet):
                        Kováts indexek rendellenes hőmérsékletfüggése: Megvan az elméleti magyarázat?!

13:25-13:40     Rácz Anita, Filip Andrić, Bajusz Dávid, Héberger Károly
                        (MTA TTK Anyag és Környezetkémiai Intézet, SZIE Alkalmazott Kémia Tanszék, Faculty of Chemistry, University of Belgrade,
                        MTA TTK Szerves Kémiai Intézet):
                        Számításos és vékonyréteg-kromatográfiás lipofilicitási indexek összehasonlítása kemometriai módszerekkel

13:40-13:55     Tóth Gergely, Király Péter, Kiss Dóra Judit
                        (ELTE Kémiai Intézet):

                        Mahalanobis-távolság és transzformáció kiterjesztése periodikus változókra

 

13:55-14:10    Szünet

 

Molekuladokkolási szekció            Üléselnök: Bogár Ferenc

14:10-14:25     Kelemen Ádám Andor, Kiss Róbert, Ábrányi-Balogh Péter, Bozsó Zsolt, Dürvanger Zsolt, Harmat Veronika,
                        Keserű György Miklós, Tóth Gergely
                        (MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport, MTA-TTK-NAP B Gyógyszerkutató Csoport - Neurodegeneratív Betegségek,
                        SZTE Orvosi Vegytani Intézet, ELTE Kémiai Intézet, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport):
                        Új kovalens DJ-1 ligandumok azonosítása, továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata kovalens dokkolással és jelentőségük a
                        Parkinson-kór diagnosztikájában

14:25-14:40     Bajusz Dávid, Ferenczy György, Keserű György Miklós
                        (MTA TTK Szerves Kémiai Intézet):
                        Új, potens Janus kináz 1 inhibitorok azonosítása virtuális szűréssel

14:40-14:55     Bata Zsófia, B. Jones, R. J. Kazlauskas
                        (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, UMN Biotechnology Institute):
                        R vagy S, hogyan döntenek a hidroxinitrilázok?

14:55-15:10     Ecker János, Fülöp László (SZIE Kémia Tanszék):
                        Extracelluláris lignin-peroxidáz atrazin bontásának modellezése

 

15:10-15:25    Szünet

 

Elméleti Kémiai szekció                 Üléselnök: Viskolcz Béla

15:25-15:40     Oláh Julianna, Izrael Richárd, Dargó Gergő, Balogh György T., Riethmüller Eszter, Maszler Péter, Könczöl Árpád,
                        Szabó Tamás, Szentjóbi Hajnalka, Németh Tamás, Tóth Tünde, Huszthy Péter
                        (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Richter Gedeon Nyrt):

                        PKa predikció és kvantumkémia

15:40-15:55     Buzsáki Dániel, Kelemen Zsolt, Nyulászi László
                        (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék):
                        Ha NHC találkozik foszforral...

15:55-16:10     Násztor Zoltán, Dér András, Bogár Ferenc
                        (MTA SZBK Biofizikai Intézet, MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport):

                        A Collins szabály és a Hofmeister effektus

 

16:10-16:25    Szünet

 

Kemometriai szekció                      Üléselnök: Héberger Károly

16:25-16:40     Erdélyi Péter, Rajkó Róbert
                        (SZTE Folyamatmérnöki Intézet):

                        Kétmóduszú szemcseméret-eloszlások illesztése

16:40-16:55     Rajkó Róbert
                        (SZTE Folyamatmérnöki Intézet):

                        Legfrissebb eredményeink a görbeillesztés nélküli profilkinyerés (SMCR) területén

16:55-17:10     Németh Zsolt István, Rákosa Rita
                        (NYME Kémiai Intézet):
                        Vizes elegyek NIR abszorpciójának PCA elemzése: a koncentrációfüggő csúcsalakváltozás faktor-, ill. hibaszerepű főkomponensei

 

19:00-              Szimpózium-vacsora

 

2016. május 13., péntek

 

Kemometriai szekció                      Üléselnök: Tóth Gergely

9:00-9:15         Barna Dóra, Elek János
                        (Science Port):
                        Kolorimetriás koncentráció-meghatározás digitális képfeldolgozással

9:15-9:30         Elek János, Horányi Tamás
                        (Science Port, Eva Orvosbiológiai Európai Fejlesztő Intézet):
                        Hatóanyag-tartalom NIR spektroszkópiás homogenitás-vizsgálata arckrémekben

9:30-9:45         Koncz Viktória
                        (BME Fizika Tanszék):

                        Adaptív hálógenerálási algoritmus gyorsítási lehetőségeinek vizsgálata statisztikai módszerekkel

9:45-10:00       Kemény Sándor, Kunovszki Péter
                        (BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék):
                        Ami közismert, és ami nem a két egyoldali t-próbával kapcsolatban

 

10:00-10:15    Szünet

 

Fehérjemodellezési szekció            Üléselnök: Komáromi István

10:15-10:30     Czajlik András, Kovács Bertalan, Gáspári Zoltán
                        (PPKE ITK):

                        Parvulin típusú PP izomerázok belső dinamikájának elemzése kísérleti adatokkal kombinált szimulációk alapján

10:30-10:45     Batta Gyula, Fizil Ádám, Hajdu Dorottya, Gáspári Zoltán, Florentine Marx
                        (DE Szerves Kémiai Tanszék, PPKE ITK, Innsbruck Medical University):

                        Antifungális diszulfid mini-fehérjék szerkezete és dinamikája

10:45-11:00     Jeszenői Norbert, Bálint Mónika, Horváth István, Hetényi Csaba
                        (MTA-PTE-NAP-B Molekuláris Neuroendokrinológiai Kutatócsoport, ELTE Genetikai Tanszék, ELTE Biokémiai Tanszék,
                        SZTE Doktori Iskola, MTA-ELTE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport):
                        Komplex szerkezetek vízhálózatai

 

11:00-11:15    Szünet

 

Elméleti Kémiai szekció                 Üléselnök: Ferenczy György

11:15-11:30     Farkas Mariann
                        (TOMTEC Plastics):

                        Karcsúsodó vonalak molekulák térszerkezet ábrázolásában

11:30-11:45     Kristyán Sándor
                        (MTA TTK Anyag és Környezetkémiai Intézet):

                        Elektron-elektron taszítás energia részesedés a nem-relativisztikus elektronikus Schrödinger egyenletben a csatolási erő (coupling strength)
                        paraméter segítségével a Hartree-Fock elméletben: Hamilton mátrix újra feltöltése

11:45-12:00     Szentirmai Veronika, Szőri Milán
                        (SZTE Kémiai Informatika Tanszék):

                        Alternatív dipeptid-képződés termodinamikája

 

Üdvözlettel,
Dr. Lopata Antal
a QSAR és Modellezési Szakcsoport elnöke